Wybierz język strony

Zespół Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat zespołu Kancelarii prowadzonej przez Radcę Prawnego Dr Małgorzatę Maliszewską. Prezentujemy m.in. zakres naszych specjalizacji, wśród których znajdują się prawo cywilne, prawo roszczeń i prawo ubezpieczeń gospodarczych.

 

Tomasz Lipski Radca prawny

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Radca prawny wpisany na listę radców przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
Aplikację radcowską odbywał pod patronatem radcy prawnego dr Małgorzaty Maliszewskiej.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie cywilnym procesowym oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi procesowej przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.
Brał udział w licznych procesach sądowych.
Aktywnie reprezentuje Klientów przed sądami we wszystkich instancjach, jak również w czasie negocjacji ugodowych.
Zainteresowania mecenasa Tomasza Lipskiego są skoncentrowane na zagadnieniach dotyczących zadośćuczynień pieniężnych.

 

Natalia Nartowicz aplikantka radcowskaAbsolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Od 1 stycznia 2021 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Aplikację od początku odbywa pod patronatem radcy prawnego dr Małgorzaty Maliszewskiej.
Podczas zajęć na aplikacji zdobywa wiedzę z różnych dziedzin prawa, w tym z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa handlowego.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie cywilnym procesowym oraz w prawie rodzinnym.