Wybierz język strony

Prawo rodzinne

Młotek pomiędzy pionkamiWstąpienie w związek małżeński pociąga za sobą liczne skutki prawne, wśród których najważniejszą wydaje się być wspólnota majątkowa. Nabyte w czasie trwania małżeństwa dobra materialne, zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, należą w równym stopniu do żony i męża. Jeśli w którymś momencie swojego życia zdecydują się na rozwód, z pomocą przychodzi prawo rodzinne, które reguluje stosunki osobiste i majątkowe w rodzinie. Dodać należy, że dziedzina ta normuje nie tylko relacje prawne między małżonkami, ale również między rodzicami, dziećmi i osobami trzecimi.

W naszej Kancelarii udzielamy porad prawnych w zakresie wszystkich aspektów prawa rodzinnego. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje odnośnie do świadczonych przez nas usług prawnych.

 

Obsługiwane sprawy

Obsługujemy sprawy o rozwód za porozumieniem stron, a także z orzeczeniem o winie. Prowadzimy również sprawy o separację, które różnią się od poprzednich stopniem rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeśli chodzi o rozwód, jest on zupełny i trwały, co oznacza, że wyrok wydany przez sąd kończy małżeństwo. Inaczej dzieje się w przypadku separacji – pożycie rozpada się w sposób zupełny, lecz nie trwały, a małżonków przestaje obowiązywać wspólnota majątkowa.

Wśród prowadzonych przez nas spraw znajdują się rozdzielność majątkowa, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalanie kontaktów z dzieckiem, a także usługi w zakresie ustalenia ojcostwa. Zajmujemy się również obsługą spraw o alimenty, które są nierozerwalnie związane ze sprawami rozwodowymi.