Wybierz język strony

Obsługa prawna osób fizycznych i przedsiębiorców

Prowadzimy obsługę prawną osób fizycznych i przedsiębiorców. W przypadku prawa ubezpieczeń dochodzimy roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia, dokonujemy zgłoszeń szkód do zakładów ubezpieczeniowych, zawieramy ugody pozasądowe z ubezpieczycielami i prowadzimy postępowania mediacyjne. Ponadto prowadzimy sprawy związane z postępowaniami egzekucyjnymi i specjalizujemy się w obsłudze procesowej przed Sądami Powszechnymi.

Świadczymy również usługi prawne obrębie prawa cywilnego (spadkowego, rzeczowego, zobowiązań) – reprezentujemy Klientów przed sądami i w postępowaniach egzekucyjnych, prowadzimy sprawy przed organami orzekającymi i opracowujemy opinie prawne. Sporządzamy środki zaskarżenia i specjalizujemy się w windykacji należności na etapie zarówno przedsądowym, jak i sądowym.

Prowadzimy sprawy z zakresu m.in.:

  • prawa pracy,
  • alimentów,
  • ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego.