Wybierz język strony

Renty

Zaświadczenie rentalneZwiększone potrzeby finansowe i niezdolność do pracy zawodowej po wypadku, czy to komunikacyjnym, czy przy pracy, upoważniają poszkodowanego do złożenia wniosku o rentę. To nic innego jak świadczenie pieniężne wypłacane przez ubezpieczyciela, które ma pokryć koszty związane ze skutkami np. kolizji drogowej, a więc opieką, leczeniem i dojazdem do lekarzy. Renty wypłacane są z OC sprawcy wypadku, jeśli zaś nie ma on ważnego ubezpieczenia, zobowiązanie finansowe regulowane jest przez UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Doznany w trakcie tego zdarzenia trwały uszczerbek na zdrowiu, uniemożliwiający dalszą pracę i pociągający za sobą kosztowne leczenie, kwalifikuje poszkodowanego do pobierania świadczeń rentowych. Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniża wartość renty lub odmawia jej wypłaty. Reprezentujemy poszkodowanego w postępowaniach sądowych i przygotowujemy pisma – wnioski, roszczenia, odwołania.

 

Rodzaje świadczeń rentowych

Wyróżniamy renty ubezpieczeniowe przysługujące osobie poszkodowanej, a także renty alimentacyjne wypłacane najbliższej rodzinie w sytuacji, gdy poszkodowany poniósł śmierć w wypadku. Wypłata pieniędzy może być albo comiesięczna, albo mieć formę jednorazowego świadczenia – wówczas ma się do czynienia z tzw. kapitalizacją renty.