Wybierz język strony

Prawo cywilne

Młotek na książceW obrębie prawa cywilnego Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu umów spółek prawa handlowego, a także w udzielaniu pomocy przy zmianach zgłaszanych do KRS oraz opracowywaniu regulaminów i innych dokumentów, np. zasad dobrych praktyk biznesowych. Ponadto zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących roszczeń o zapłatę, stwierdzenia nabycia spadku i sprzedaży nieruchomości.

Prawo cywilne normuje umowy cywilnoprawne, spory sądowe i sprawy dotyczące darowizn. Można by wymieniać bez końca, gdyż prawo cywilne jest gałęzią, w której zawierają się prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo rzeczowe i prawo zobowiązań. Należy wspomnieć również o części ogólnej prawa cywilnego, nazywaną inaczej prawem ogólnym. Zawiera ona informacje odnoszące się do czynności prawnych i definiuje prawo osobowe.

Nasza Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Zajmuje się sporządzaniem, analizowaniem i weryfikowaniem umów cywilnoprawnych, ponadto oferuje pomoc w ich interpretacji. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, zarówno cywilnych, jak i egzekucyjnych. Wśród przygotowywanych przez Kancelarię pism procesowych znajdują się m.in. oświadczenia, pozwy i wnioski.

 

Jakie stosunki reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe między autonomicznymi podmiotami, przez które rozumie się osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. Przykładem mogą być tutaj spółki kapitałowe i osobowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz stowarzyszenia zwykłe.

Wspomniane wyżej stosunki niemajątkowe dotyczą chociażby małżonków, rodziców i dzieci. Wówczas ma się do czynienia z prawem rodzinnym, a więc dziedziną wyodrębnioną z prawa cywilnego.