Wybierz język strony

Odszkodowania

Odszkodowanie za uszkodzony samochódWiększości osób odszkodowania kojarzą się głównie z wypadkami komunikacyjnymi. Wiele mówi się przecież o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, nazywanych w skrócie OC, na podstawie których wypłacane są świadczenia pieniężne. Tymczasem odszkodowania dotyczą również innego typu szkód, np. majątkowych, zdrowotnych i osobowych.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie odszkodowawczym, a wśród świadczonych przez nią usług znajduje się obsługa spraw związanych ze szkodami rolnymi, kradzieżowymi i zalaniowymi. Dodatkowo zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu najmu pojazdu zastępczego i uszkodzenia pojazdów mechanicznych. Reprezentujemy Klientów podczas mediacji z ubezpieczycielami i postępowań sądowych. Udzielamy także porad prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń, m.in. z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych (OC) i nieobowiązkowych (autocasco).

 

Dojazd do poszkodowanego na terenie Polski

Nasz przedstawiciel dojedzie do poszkodowanego w sytuacji, gdy skutki wypadku uniemożliwiają mu podróż do siedziby Kancelarii. Świadczymy usługi odszkodowawcze na terenie całego kraju, nie ograniczając się wyłącznie do Warszawy czy też Białobrzegów, gdzie znajduje się drugi oddział Kancelarii.

Dojazd do osoby poszkodowanej, której stan zdrowia nie pozwala na spotkanie w naszej siedzibie, jest bezpłatny. Usługę tę świadczymy również wtedy, gdy osoby najbliższe nie mogą w imieniu poszkodowanego spotkać się z radcą prawnym w prowadzonej przez nas Kancelarii.