Wybierz język strony

O naszej Kancelarii

Uścisk dłoniNasza Kancelaria z siedzibą w Warszawie świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. Powstała z inicjatywy Małgorzaty Maliszewskiej – Radcy Prawnego, której domeną jest prawo roszczeń, prawo ubezpieczeń gospodarczych i prawo cywilne. Bogate doświadczenie zdobyła w licznych, trudnych sprawach sądowych, w tym również przed sądami arbitrażowymi, dotyczących roszczeń ubezpieczeniowych, a mianowicie rent, zadośćuczynień pieniężnych i odszkodowań. Oferuje pomoc prawną w różnych formach takich jak porady i opinie prawne, reprezentacja przed sądami czy obsługa podmiotów gospodarczych, współpracując z adwokatami i radcami prawnymi na terenie Polski. Małgorzata Maliszewska, poza zarządzaniem własną Kancelarią, analizuje tendencje zachodzące w orzecznictwie sądowym i prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, tworząc publikacje na temat prawa ubezpieczeń, które wydawane są pod postacią monografii, książek i artykułów.

 

Radca Prawny Dr Małgorzata Maliszewska

Małgorzata Maliszewska w 1993 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast w latach 1993-1996 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wraz z ukończeniem rzeczonej praktyki została radcą prawnym, a od 2004 roku jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracę doktorską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Fedorowicza – doktora honoris causa SGH.

Doświadczenie zawodowe Małgorzaty Maliszewskiej koncentruje się na współpracy z rynkiem ubezpieczeniowym. Jego obserwacje mają charakter teoretyczno-empiryczny. Pani doktor podejmuje działania, których celem jest zdobywanie doświadczeń praktycznych związanych z powyższym rynkiem, a także z innymi obszarami prawa w biznesie.

 

Funkcje administracyjne

Doktor Małgorzata Maliszewska pełniła następujące funkcje administracyjne:

  • 1994-2004 – nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, która działa obecnie pod nazwą Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
  • 2002-2007 – ekspert Rzecznika Ubezpieczonych;
  • od 2004 r. – adiunkt w dawnej Akademii Finansów w Warszawie, przekształconej obecnie w Akademię Finansów i Biznesu Vistula;
  • 2003-2006 – Prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów w Warszawie;
  • 2006-2012 – Prorektor do spraw studenckich Akademii Finansów w Warszawie;
  • 2010-2012 – Kierownik Katedry Prawa w Akademii Finansów w Warszawie.

 

Zainteresowania zawodowe

Zainteresowania zawodowe doktor Małgorzaty Maliszewskiej obejmują zagadnienia takie jak:

  • zadośćuczynienia pieniężne w zakresie wypadków komunikacyjnych, naruszenia dóbr osobistych i błędów lekarskich;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu umów handlowych;
  • dochodzenie zasądzonych należności w obrębie działalności windykacyjnej.