Wybierz język strony

Usługi prawne

Waga i młotek sędziowskiPrawo cywilne reguluje stosunki, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe, między autonomicznymi podmiotami, a więc osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi wyposażonymi w zdolnością prawną. W ramach usług prawnych oferujemy:

  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz pomoc w ich interpretacji;
  • sporządzanie pism procesowych – wniosków, pozwów, oświadczeń i innych;
  • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych – cywilnych i egzekucyjnych.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – dziedziny regulującej stosunki w rodzinie, na przykład między rodzicami a dziećmi, a także między małżonkami. W naszej Kancelarii obsługujemy sprawy o alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, rozwód, separację, podział wspólnego majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Pomoc prawna ma na celu ochronę interesu podmiotu, a usługi wykonywane są ze starannością i zgodnie z zasadami etyki radcy prawnego.

 

Roszczenia o zapłatę

Oferowana przez naszą Kancelarię obsługa spraw cywilnych dotyczy również roszczeń o zapłatę. Przygotowujemy pisma na etapie przedsądowego wezwania do zapłaty oraz pozwy w postępowaniach sądowych – zwykłych, uproszczonych, upominawczych i nakazowych. Sposób dochodzenia należności regulowany jest przez Ustawę z dnia 17 listopada 1964 r., a więc Kodeks postępowania cywilnego.
W ramach świadczonych usług prowadzimy postępowania egzekucyjne, a także reprezentujemy przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.