Logo Kancelarii Radcy Prawnego Dr Małgorzaty Maliszewskiej

Zakres usług

Kancelaria prowadzi obsługę osób fizycznych oraz przedsiębiorców z zakresu pomocy prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, ubezpieczeń oraz obsługi w zakresie dochodzenia roszczeń.

Kancelaria dokonuje zgłoszeń szkód z umów ubezpieczeń do zakładów ubezpieczeń.

Zawieramy ugody pozasądowe z zakładami ubezpieczeń oraz prowadzimy postępowania mediacyjne.

W sytuacji, gdy skutki wypadku czy też stan zdrowia uniemożliwiają Poszkodowanemu lub osobom najbliższym dojazd do siedziby Kancelarii, przedstawiciel Kancelarii bezpłatnie dojedzie do Poszkodowanego na terenie całej Polski.

 

Kancelaria radcy prawnego specjalizuje się w:

  • prawie ubezpieczeń gospodarczych
  • dochodzeniu roszczeń przez Poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych
  • dochodzeniu roszczeń z umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem posiadanego pojazdu, auto-casco, następstw nieszczęśliwych wypadków i innych ryzyk z umów ubezpieczeń
  • prawie cywilnym
  • obsłudze procesowej przed Sądami Powszechnymi
  • prawie gospodarczym
  • prawie pracy
  • sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego
Porady prawne online - sprawdź