Logo Kancelarii Radcy Prawnego Dr Małgorzaty Maliszewskiej

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy , że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dr Małgorzaty Maliszewskiej Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 27A lok. 3, w Warszawie (kod pocztowy: 02-323), tel.:(22) 822-30-30, adres e-mail: prawnik@drmaliszewskakancelaria.com

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przetworzenia i realizacji zapytania oraz w celu realizacji umów zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia zapytania, bądź wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przetworzenie zapytania, bądź wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być podmioty publiczne upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Okres przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane. Po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

Porady prawne online - sprawdź